TLI (Teacher Leader Institute)

 Öğretmen Eğitim Programları

‘Lider Öğretmenler için Liderlik Araçları’

< Online - Uzaktan Eğitim >

20 - 21 Kasım 2021

                                                                     

   

Okullarımızda zümre/ bölüm başkanları veya farklı yöneticilik rollerinde pek çok eğitimci ‘lider’rolünü üstlenmektedir.  Yine okullarımızda ilerki yıllarda yönetici adayları olarak yetiştirilmek üzere kariyer planlaması yapılan eğitimciler bulunmaktadır. Bu kişiler eğitimde kilit bir rol oynamaktadırlar ancak onların rolleri ve ihtiyaçlarına yönelik pratik eğitim programları yok denecek kadar azdır.

‘Lider Öğretmenler için Liderlik Araçları’ programı bu eğitimcilerin rollerini verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için onlara gerekli olan ‘araçları’ sağlamayı hedeflemektedir.

4 günlük programımızda aşağıda yer alan kazanımlar üzerinde durulacaktır:

 

 • Öğrenme Ortamlarında Motivasyon Geliştirme ve Takım Ruhu Oluşturma

 • Değişimin Yönetimi

 • Etkin Takım Oluşturma Basamakları ve Geliştirilmesi

 • İş Tanımları Oluşturma ve Uygun Göreve Uygun Kişileri Yerleştirme

 • Müfredat  Çalışmaları için Araç Geliştirme

 • ‘Öğrenme Lideri’ olabilme

 • Bölüm ve zümrelerin çalışma odağını öğrenmenin gerçekleştirilebilmesine yöneltebilmek için liderlik modelleri oluşturmak

 • Liderlik Stilimizi Değerlendirme

 • Eğitimcilerle İletişim

 • Takımları veya bireyleri desteklemek için lider öğretmen yetenekleri geliştirmek

       Online / Çevrimiçi program detayları

 • Her gün 2.5 saatlik grup dersi haricinde günde ortalama 2 saatlik bireysel-grup ödevi ve çalışmaları verilecektir.

 • Program sonunda 45 dakikalık bireysel geribildirim seansı yapılacaktır.

 • Program her gün 14:00 - 16:30 saatleri arasında çevrimiçi canlı ders olarak yapılacaktır.

** 2 günlük program sonunda sertifika verilecektir.

** Program ücreti 2.500TL - Peşin

                               2.700TL - 3 Taksit

Pandemi Dönemi Özel Ücret  1.900TL - Peşin