PTC (Principals Training Center)

Okul Yöneticileri Programları

‘Öğretimsel Süpervizyon’

 

Tarih: 16-21 Kasım 2020

Araştırmalar açıkça belirtmektedir ki sınıf ortamında öğrenmenin maksimumda sağlanması için en önemli etkenlerin başında ders aktarımının kaliteli olması gelmektedir. Okul yöneticilerinin her sınıfta kaliteli ve donanımlı bir öğretmenin bulunmasını sağlamadaki rolleri nedir? Bu program bu soruya cevap vermektedir.  Katılımcılar, öğretmen ve öğrenmenin izlenmesi ve değerlendirilmesindeki temel beş unsuru irdeleyeceklerdir (veri toplama, veriyi anlamlandırma, geribildirim verme, koçluk, perfromans değerlendirme ve hesapverilebilirlik)

 

5 günlük programımızda aşağıda yer alan kazanımlar üzerinde durulacaktır:

 

·         Etkili öğretmen standartları ve veriler yoluyla bir süpervizyon, değerlendirme ve mesleki gelişim sürecine liderlik etme

·         Planlama, ders aktarımı ve değerlendirme konularındaki etkili çalışmaları anlayıp aktarabilme

·         Öğretmenlerin mesleki gelişimleri konusunda sorumluluk almaları konusunda liderlik etme ve bunun öğrencilerin         öğrenmesi üzerinde etkisini saptayabilme

·         Özdeğerlendirme yoluyla öğrenmenin kalitesini artırma stratejileri

·         Süpervizyon, değerlendirme ve mesleki gelişim arasındaki farkları görebilme

·         Geribildirim vermek ve almak üzere iletişm becerileri edinme

·         Okul toplumunu sürekli bir mesleki gelişim ortamına çevirebilme

·         Öğrencilerin öğrenme sonuçlarını süpervizyon programına aktarabilme

·         Performans değerlendirme konusunu tehdit unsuru olmaktan çıkarabilme

·         Performans değerlendirme, süpervizyon ve mesleki gelişime liderlik edebilme

  

** 5 günlük program sonunda sertifika verilecektir.

* Program ücreti   11.600TL - Peşin

                               12.000TL - 5 Taksit

Pandemi Dönemi Özel Ücret  8.000TL - Peşin

                                                  8.500TL - 5 Taksit

Son Kayıt 30 Ekim 2020

Erken Kayıt - son gün 31 Ağustos 2020

7.000TL - Peşin

7.500TL - 5 Taksit

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Sosyal Simge
  • Twitter Social Icon