PTC (Principals Training Center)

Okul Yöneticileri Programları

Öğretmen Gelişimine Farklı Bir Bakış:

Öğretimsel Süpervizyon ve Değerlendirme

< Online - Uzaktan Eğitim >

 15 - 20 Kasım 2021

Araştırmalar açıkça belirtmektedir ki sınıf ortamında öğrenmenin maksimumda sağlanması için en önemli etkenlerin başında ders aktarımının kaliteli olması gelmektedir. Okul yöneticilerinin her sınıfta kaliteli ve donanımlı bir öğretmenin bulunmasını sağlamadaki rolleri nedir? Bu program bu soruya cevap vermektedir.  Katılımcılar, öğretmen ve öğrenmenin izlenmesi ve değerlendirilmesindeki temel beş unsuru irdeleyeceklerdir (veri toplama, veriyi anlamlandırma, geribildirim verme, koçluk, perfromans değerlendirme ve hesapverilebilirlik)

 

7 günlük programımızda aşağıda yer alan kazanımlar üzerinde durulacaktır:

 

 • Etkili öğretmen standartları ve veriler yoluyla bir süpervizyon, değerlendirme ve mesleki gelişim sürecine liderlik etme

 • Planlama, ders aktarımı ve değerlendirme konularındaki etkili çalışmaları anlayıp aktarabilme

 • Öğretmenlerin mesleki gelişimleri konusunda sorumluluk almaları konusunda liderlik etme ve bunun öğrencilerin        öğrenmesi üzerinde etkisini saptayabilme

 • Özdeğerlendirme yoluyla öğrenmenin kalitesini artırma stratejileri

 • Süpervizyon, değerlendirme ve mesleki gelişim arasındaki farkları görebilme

 • Geribildirim vermek ve almak üzere iletişm becerileri edinme

 • Okul toplumunu sürekli bir mesleki gelişim ortamına çevirebilme

 • Öğrencilerin öğrenme sonuçlarını süpervizyon programına aktarabilme

 • Performans değerlendirme konusunu tehdit unsuru olmaktan çıkarabilme

 • Performans değerlendirme, süpervizyon ve mesleki gelişime liderlik edebilme

       Online / Çevrimiçi program detayları

 • Her gün 120 dakika grup dersi haricinde günde ortalama 3 saatlik bireysel-grup ödevi ve çalışmaları verilecektir.

 • Program sonunda 45 dakikalık bireysel geribildirim seansı yapılacaktır.

 • Program her gün 19:30 - 21:30 saatleri arasında çevrimiçi canlı ders olarak yapılacaktır.

** 7 günlük program sonunda sertifika verilecektir.

** Program ücreti 11.600TL - Peşin

                               12.000TL - 5 Taksit

Pandemi Dönemi Özel Ücret  8.000TL - Peşin