PTC (Principals Training Center)

Okul Yöneticileri Programları

‘Etkili Bir Okul Yaratmak’

< Online - Uzaktan Eğitim >

 15 - 20 Kasım 2021

Bu program, öğrenci merkezli ve öğretime odaklanmış etkili bir okul kültürü oluşturmak amacı ile uygun bir vizyon geliştirebilmek ve buna uygun bir planlama yapabilmek için okul yöneticilerine gerekli donanımları kazandırmayı hedefler.

 

Okullara genel olarak ‘büyük resimden’ bakabilmeyi ve sonuçlara odaklanarak her kurumun kendi içerisindeki dinamikleri nasıl azami öğrenmeye dönüştürebileceği konusunda içerik kazandırmayı amaçlar.

 

7 günlük programımızda aşağıda yer alan kazanımlar üzerinde durulacaktır:

 

 • Sürekli gelişmeye odaklanmış bir okulun başlıca unsurları nelerdir.

 • Misyon-vizyon ve öğrenme ilkeleri ile günlük okul operasyonları arasında köprü oluşturabilmek
  üzere stratejiler geliştirebilmek.

 • Okul gelişiminde kullanılabilecek verilerin sistemli bir biçimde elde edilmesi, analiz edilmesi ve
  kullanıma alınması.

 • Okul yöneticilerinin öğretmen potansiyellerini en verimli şekilde kullanabilmeleri, destek
  verebilmeleri, öğrencileri en uygun şekillerde yerleştirebilmeleri ve öğretimin kademeleri ve
  zamanlamasını ayarlayabilmek adına strateijler geliştirebilmeleri.

 • Sistematik değişim modellerini incelemek.

 • İnsan kaynakları, işe alım süreçleri ve çalışanların gelişimleri için yetenek alanlarını geliştirmek ve
  velileri okul kültürüne dahil edebilmek amacı ile ilişkiler geliştirmek.

 • Verimli bir profesyonel gelişim programı oluşturabilmek üzere stratejiler geliştirebilmek.

 • Kurum kültürü konseptini anlayabilmek ve güçlü bir kurum kültürü geliştirebilmek üzere liderlik
  etkinliklerine karar verebilmek.

 • Öğrencilerin öğrenmelerini en üst seviyeye taşıyabilmek ve artan okul etkililiğine ulaşabilmek için
  okul gelişim hedefleri ve planları oluşturmak.

 

       Online / Çevrimiçi program detayları

 • Her gün 120 dakika grup dersi haricinde günde ortalama 3 saatlik bireysel-grup ödevi ve çalışmaları verilecektir.

 • Program sonunda 45 dakikalık bireysel geribildirim seansı yapılacaktır.

 • Program her gün 19:30 - 21:30 saatleri arasında çevrimiçi canlı ders olarak yapılacaktır.

** 7 günlük program sonunda sertifika verilecektir.

** Program ücreti 11.600TL - Peşin

                               12.000TL - 5 Taksit

Pandemi Dönemi Özel Ücret  8.000TL - Peşin