TLI (Teacher Leader Institute)

 Öğretmen Eğitim Programları

‘Öğrencileri Değerlendirme Yolu ile Güçlü Kılmak’

 

< Online - Uzaktan Eğitim >

Son on yıldır yapılan araştırmalar göstermektedir ki öğrenmeyi geliştirmede sınıfiçi yapılan bazı değerlendirme türlerinin etkisi oldukça güçlüdür. Bu stratejilerin etkili olmalarının sebebi ‘öğrencilerin bulundukları yer ile olmak istedikleri yer’ arasındaki boşluğu kapatmalarına olanak veriyor olmalarıdır. Değerlendirme araçları, usta öğretmenlerin öğrencileri ‘sürücü koltuğuna’ oturttuklarında, sınıf ortamlarını demokratik hale getirdiklerinde ve öğrencileri kendi öğrenmeleri konusunda güçlü kıldıklarında çok etkili olurlar. Ölçme değerlendirme, öğretmen ve öğrenci arasında paylaşılan bir sorumluluk olduğunda sınıfiçi etkileşimi yeniden yapılandırır, motive eder ve öğrenmeyi üst seviyeye ulaştırır.

 

2 günlük programımızda aşağıda yer alan kazanımlar üzerinde durulacaktır:

·         Ölçme değerlendirme ve ders aktarımı parallelleştikçe nasıl öğrencileri kendi öğrenmelerinin sorumlusu yapar

·         Öğrencilerde öğrenmeyi bağımsız bir şekle dönüştürebilme stratejileri

·         Sınıfiçi değerlendirme sistemleri ve rubrikleri geliştirme

·         Biçimlendirici geribildirim

·         Not vermenin ‘engel’ olmak yerine ‘destek’ olabileceği pratik yöntemleri inceleme

·         Değerlendirme stratejileri ile pratik çalışmalar yapma

 

Online / Çevrimiçi program detayları

  • Her gün 2.5 saatlik grup dersi haricinde günde ortalama 2 saatlik bireysel-grup ödevi ve çalışmaları verilecektir.

  • Program sonunda 45 dakikalık bireysel geribildirim seansı yapılacaktır.

  • Program her gün 14:00 - 16:30 saatleri arasında çevrimiçi canlı ders olarak yapılacaktır.

** 2 günlük program sonunda sertifika verilecektir.

** Program ücreti 2.500TL - Peşin

                               2.700TL - 3 Taksit

Pandemi Dönemi Özel Ücret  1.900TL - Peşin